Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Utbildning om asylsökande konvertiter

Den 25 september inbjuder Sveriges Kristna Råd, SKR, till en utbildningsdag om konvertiteter i asylprocessen. Dagen riktar sig främst till präster och pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen.

Utbildningsdagen, som hålls i Missionskyrkan i Linköping mellan 9.30 och 16.30 den 25 september, är tänkt att ge präster och pastorer redskap och vägledning kring konvertering, och alldeles särskilt om den som konverterar vill åberopa sin konversion som asylskäl.
Programmet har planerats av Sveriges Kristna Råds migrations- och integrationsarbetsgrupp. Fika och lunch ingår i programmet. Deltagarkostnaden på 300 kronor debiteras i efterhand.
Anmälan görs via den här länken:
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=30343