Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Utbildning för processledare i Pastorsakademin

I dag hålls det första utbildningstillfället för de omkring 30 pastorer som ska fungera som processledare i Pingsts Pastorsakademi. Samlingen hålls på Pingsthuset i dag och i morgon.

På programmet står bland annat att gå igenom den övergripande inriktningen för Pastorsakademin och upplägget med processgrupper.
Pastorsakademin, som startar i höst, kommer att hållas under två år, och innehålla två nationella, och två regionala samlingar, vars undervisning ska följas upp i ett 30-tal regionala processgrupper, där mellan fem och tio pastorer ska ingå.
Lärare under utbildningsdagarna är Daniel Alm, projektledare för Pastorsakademin och föreståndare för Pingstkyrkan i Västerås, Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst Ä fria församlingar i samverkan, samt Thomas Larsson och Olof Holmgren, från Effectiveness Consultants, som ska jobba med ett redskap för personanalys som heter IDI, Interpersonal Dynamics Inventory.
I morgon kommer företaget Humagics konsulter undervisa i frågor kring pedagogik och coachning av människor och grupper.