Anmälan till höstens Pingst Ledare är öppen

Utbildning för ljudtekniker

Den 20 januari hålls för första gången en utbildningsdag för ljudtekniker verksamma i församlingarna. På plats i Pingstkyrkan i Uppsala finns tre amerikanska ljudtekniker, som kommer att dela med sig av sina bästa tips och råd kring ljudteknik.

Utbildningen hålls i Pingstkyrkan i Uppsala och arrangeras av Swedish Gurus of Tech, som även brukar ordna årliga konferens för teknikverksamma i kyrkorna.
Syftet med utbildningen är att ljudteknikerna ska lära sig använda de resurser de har till sitt förfogande på ett så bra sätt som möjligt, så att budskapet om Jesus ska nå deltagarna i gudstjänster och andra samlingar med så lita distraktion som möjligt.
Mer information och biljetter finns här