Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Utbildning av PMU-praktikanter

Just nu möts årets PMU-praktikanter till utbildningsdagar på Pingstkontoret i Alvik, Stockholm.

Årets praktikanter är sju till antalet och kommer att resa till Tanzania, Nepal och Guinea.
Utbildningen samordnas av Andreas Svedman och pågår till och med onsdag.