Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Upprop om stöd till kristna i Iran

Pingstförsamlingarnas arbetsutskott för Iran har gått ut med en vädjan till församlingar och enskilda om både ekonomisk hjälp till och förböner för utsatta, modiga och förföljda kristna i Iran.

Förföljelsen av kristna och andra minoritetsgrupper i Iran ökar enligt rapporter som arbetsutskottet fått ta del av. Myndigheterna har till exempel lyckats beslagta och bränna hundratals biblar.
Under den sista siden har mer än 250 personer arresterats i 33 olika städer och flera av dem hotas av dödsstraff. Det arbetsutskottet nu vädjar om hjälp med är både ekonomiska bidrag till de arresterades familjer och förbön för situationen i landet och för de förföljda.
Pingstförsamlingen i Linköping är ordförandeförsamling och har tillsammans med pingstförsamlingen i Nybro de kontakter som behövs för att hjälp ska komma fram till utsatta familjer och personer.
Uppropet om hjälp är underskrivet av Lars-Erik Wallhagen, ordförande för AU Iran, Anders Ekstedt, föreståndare för Sionförsamlingen i Linköping och Lars Svensson, ordförande för missionsrådet i Pingst Nybro. Pengar kan sättas in på Sionförsamlingens missionskonto eller på Nybroförsamlingens missionskonto.