Ungdomsorganisationer vädjar om högre statsbidrag

Stödet till ungdomsorganisationer i Sverige har minskat med omkring 20 procent de senaste två åren. Den frågan lyfter generalsekreterare och ordförande för åtta kristna ungdomsorganisationer i en debattartikel, som bland annat publicerats i Svenska Dagbladet.

En av artikelns undertecknare är Edward Sköllerfalk, ordförande för Pingst ung.
Antalet medlemmar i ungdomsorganisationer har ökat med 100 000 medlemmar på ett år, men trots detta är statsbidraget i kronor räknat i princip oförrändrat.
Artikelundertecknarna kräver att regering och riksdag ser över statsbidraget till ungdomsorganisationer och återställer de minskningar av stödet per medlem man drabbats av under senare år.
”Stödet måste också förändras så att stödet till en ungdomsorganisation inte är så beroende av hur det går för andra ungdomsorganisationer. Om en organisation växer kraftigt drabbar det i dagsläget alla andra organisationer. Det är inte rimligt, stödet måste vara långsiktigt förutsägbart så våra organisationer kan engagera oss i långsiktiga projekt för att än bättre organisera barn och ungdomar för en meningsfull fritid.”
Man påtalar att de stora minskningarna av stödet per medlem orsakat problem.
”Många av oss har fått stora underskott. Det leder till att vi måste lägga ner projekt för att nå fler barn och ungdomar, eller höja deltagaravgifterna för våra aktiviteter med risk att stänga ute barn och ungdomar från aktiviteter. Är det vad regeringen och riksdagen vill?”