Anmälan till höstens Pingst Ledare är öppen

Unga vuxna i fokus

I dag hålls en träff i Europaporten, Malmö, för pastorer som har huvudansvar för unga vuxna och studenter.

Träffen riktar sig till pastorer från hela Sverige. YA Collegium, som dagen kallas, arrangeras av nätverket YA! (Young Adults, Unga vuxna) i samarbete med Malmö Pingstförsamling. Inbjudare är värdpastorerna Mattias Sennehed och Andreas Wessman tillsammans med den nationella referensgruppen för YA! (Johanna Bode, Mateusz Nowicki och Cornelia Forsberg).
Målet med dagen är att bidra till att skapa rum för erfarenhetsutbyte, fördjupade relationer och för att tänka kring vad som behövs i Sverige för att fortsätta se en positiv utveckling i arbetet bland unga vuxna och studenter