Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Umeå, Södertälje och Götene får evangelisationskampanjer

Christ Church Umeå, Södertälje Internationella Kyrka och Korskyrkan Götene är de tre församlingar som får en evangelisationskampanj nästa år. Resultatet presenterades under Pingst ledare den 7 november.

De tre församlingar som samlat in minst 10 nya kyrkoavgiftsmedgivanden och gjort den största procentuella ökningen under september och oktober får ta del av evangelisationssatsningen Revive My City.

Satsningen genomförs lokalt ihop med Pingst Sverige. Församlingarna får 100 000 kronor vardera och Pingst förmedlar ytterligare pengar till ljud- och ljusutrustning samt till att kunna komma med ett evangelisationsteam till de tre platserna.

Två av talarna blir Daniel Alm, föreståndare för Pingst och Tigleth Malkey, riksevangelist för Pingst.

Insatsen är ett led i visionen Mer Jesus till folket. Syftet är att möta den längtan efter Gud som finns, väcka evangelisationsglöden i församlingarna, tända nya evangelister och blåsa liv i gamla gåvor.

Totalt samlades 716 nya medgivanden in som ger en kompletterande intäkt till församlingen lokalt och till Pingst centralt.