Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
Pastorsretreaten hålls på Nya Slottet Bjärka Säby utanför Linköping. FOTO: PINGSTS ARKIV

Pastorsretreaten hålls på Nya Slottet Bjärka Säby utanför Linköping. FOTO: PINGSTS ARKIV

Tyst pastorsretreat inleds idag

I dag inleds en tyst retreat för pingstpastorer på Nya Slottet Bjärka Säby. Temat för retreaten är "När dina ord öppnar sig ger de ljus",

Retreaterna anordnas på uppdrag av Pingst – fria församlingar i samverkan. Som retreatledare fungerar Anette Fredriksson, pastor i pingstförsamlingen i Linköping och Sören Perder, pastor i pingstförsamlingen i Örebro.