Missa inte anmälan till årets gemenskapsvecka på Furuboda!

Två nya Livsberättelser

I Pingst arkiv & forsknings serie Livsberättelser har två nya böcker just utkommit. Den ena handlar om predikanten Venzel Nilsson och heter Minnen och händelser i mitt liv. Den andra är skriven av Per-Olof Jacobsson och har titeln Mission för hela livet Sverige, Kongo, Rwanda.

Boken om Venzel Nilsson bygger till största delen på hans egna texter. För redigeringen svarar Roland Gäreskog. Venzel Nilsson levde mellan 1890 och 1977 och räknas från och med början av 30-talet som en av Pingströrelsens mer framträdande pastorer.
Per-Olof Jacobsson berättar om livet som missionär tillsammans med sin fru Everence, båda lärare. ”Vår kallelsemedvetenhet har naturligtvis utvecklats i gemenskapen med varandra och vi har varit öppna för förändring men tror på Mission för hela livet”, skriver han bland annat i förordet till boken.
Både böckerna går att ladda ner grattis i pdf-format via pingsts hemsida, men går också att köpa som böcker i Pingsts webbshop.