Tv-program för söndagsskolan

Åtta kristna barnprogram har nyligen spelats in i en studio i Stockaryd av TV2020. Det handlar om åtta pilotprogram med koppling till söndagsskolmaterialet Leva Livet.

Söndagskolan play är namnet på den nya satsningen, som är tänkt att vara ett komplement till söndagsskolundervisningen och möjliggöra också för små församlingar med ont om ledare till söndagsskolan att få hjälp med undervisningen.
Producent för programmen är Anders Wisth. Grunden till programmen har man hämtat i det söndagsskolmaterial som Pingst ung arbetat fram, ”Leva Livet”. Runt det har man byggt en programidé.
De åtta pilotprogrammen kommer att vara tillgängliga gratis för alla församlingar som så önskar. Tanken är att de ska vara värdiga runt påsk.
Om idén går hem och församlingarna ger positiv feedback är tanken att fler program ska spelas in, berättar Anders Wisth för Tranås tidning.

Fotnot: TV2020 är en förening som med sina tv-program vill fokusera på livsbejakande budskap i alla former och på olika områden som underhållning, opinionsbildning, kultur och evangelisk påverkan. Fokus ligger på att vara en bred allkristen TV kanal, som samarbetar med kristna församlingar i Sverige.