TV Inter satsar internationellt

TV Inter har beslutat att styra om resurserna till internationella tv-missionssatsningar. Det innebär att nyproduktionen av program i Sverige upphör.

Att gå utanför Sveriges gränser är inget nytt för TV Inter. Under många år, alltsedan starten på 80-talet var Europa arbetsfältet, och TV Inter stöttade församlingar som ville evangelisera via tv. Bidrag har också gått till produktioner av arabiska barnprogram och egyptiska och turkiska husförsamlingsdrama.
Men när möjligheten kom att producera program för Sveriges television (Minns du sången) och för TV4 (Morgonluft) tog TV Inter vara på den. På senare år har det varit omöjligt att sända TV Inter-producerade program i de stora tv-kanalerna och som en konsekvens av det ändrades inriktningen för några år sedan till att producera sökarvänliga program för webben.
Under de senaste åren har över 100 program spelats in, till exempel reportageserierna ”Och så levde domÄ” och ”En dag medÄ”, samt de korta betraktelserna under samlingsnamnet ”Tänk om”. Allt detta material kommer fortsätta ligga kvar kvar på nätet, tillgängligt dygnet runt, fritt för alla att dela.
I mars släpps ytterligare ett avsnitt av ”En dag medÄ”, där Carina Nyman berättar om sin väg ut ur drogmissbruk och delar med sig av sin egenkomponerade musik. På www.tvinterplay.se finns vid det här laget över 400 program.
– Vi ser att vi därmed har ett stort material som församlingar och enskilda fritt kan använda och det vill vi verkligen uppmuntra till och inspirera för, säger verksamhetsansvarige Pontus Fridolfsson.
– I stället för att fortsätta göra nya program i Sverige vill vi nu använda våra insamlade medel till stöd för internationella kristna tv-produktioner.
Beslutet att styra om resurserna har föreslagits av den framtidsgrupp för TV Inter, som tillsattes förra våren. I den gruppen har förutom Pontus Fridolfsson också Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst, och Stefan Beimark, ordförande Styrgrupp Nationellt och TV Inters insamlingsstiftelse, ingått.
Ett av de tv-projekt utomlands som TV Inter vill stötta är ett arbete i Burkina Faso i Västafrika, som befinner sig i ett startsskede. I januari genomfördes en produktionskurs för personalen och nu planeras två olika tv-serier. Dels en serie som syftar till att tittarna ska inspireras att upptäcka Bibeln och börja följa Jesus, vilket visat sig vara framgångsrikt i andra delar av världen, och dels en serie barnprogram.