Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

TV-gudstjänster från Pingstkyrkan i Västerås

På söndag sänds den första av fyra tv-gudstjänster inspelade i Pingstkyrkan i Västerås. Gudstjänsterna spelades in den 20 - 22 mars och rymmer predikningar, vittnesbörd, bön och mycket sång; av barnkör, grupper och hela församlingen.

Sammanlagt kommer Sveriges television att sända fyra tv-gudstjänster från Pingstkyrkan i Västerås. FOTO: PER ÅKERLUND