Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

TV-gudstjänst från Rydaholm

Morgondagens tv-gudstjänst i SVT2 sänds från Rydaholms frikyrka, som är en ekumenisk församling ansluten till Svenska Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen.

Gudstjänsten, som sänds 10.05 kommer att handla om möten och mötesplatser och vad de kan betyda. Församlingens föreståndare Jan Wahlström kommer att predika om mötet mellan Simon Petrus och Jesus.
I gudstjänsten medverkar också Jane Gikandi Wangari, en av församlingens medlemmar, och berättar om hur det kom sig att hon startade språkcaféet, en mötesplats där människor i Rydaholm som kommer från andra länder träffas för att träna svenska och fika tillsammans.