Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Trygga församlingar målet

I dag inleds en utbildningssatsning för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

Under utbildningen, som idag hålls i Pingstkyrkan Cupolen i Linköping, används bland annat kursmaterialet I Trygga Händer, som är framtaget av Frälsningsarmén. Efter genomförd kurs får alla deltagare ett kursintyg. Kursledare är Marina Andersson och Daniel Bergfors.
På programmet står undervisning om Policy för en trygg församling, Handlingsplan för en trygg församling, Krisplan vid övergrepp, Anmälningsplikt, Etisk tystnadsplikt och Principer vid rekrytering.
Utbildningen arrangeras av Pingst och Pingst ung i samarbete med Bilda och I Trygga Händer. Andra platser som redan bokat in en utbildning är Västra Frölunda, Mullsjö, Härnösand, Gävle och Malmö.
För frågor om fler utbildningstillfällen och kursinnehållet kontakta info@tillsammans.pingst.se eller ring Anne Collén på08- 619 25 49.
På bilden syns Marina Andersson, Mirjam Hultström, Kristin Gnisterhed och Daniel Bergfors, som alla är utbildade för att i sin tur utbilda andra utifrån materialet I trygga händer.