Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Trons hemlighet som bok

Den nyutkomna boken Trons hemlighet – vägledning i de kristna grunderna kan beskrivas som en ”katekes” för pingstvänner. Boken är resultatet av tio års arbete inom Teologiska Nätverket i Pingst, och är ett uttryck tro och teologi såsom den i allt väsentligt förkunnas i svenska pingstförsamlingar i dag.