Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Träff för teologistuderande

I eftermiddag möts blivande pastorer och evangelister, som studerar teologi och som känner samhörighet med pingströrelsen till ett gemenskapsdygn på Pingsthuset i Huddinge.

Det är Pingst Ä fria församlingar i samverkan som inbjuder till träffen, som samlar ett 15-tal personer, som kommer från olika teologiska skolor i Sverige, till exempel Örebro Teologiska högskola, Teologiska Högskolan i Stockholm, SALT och Korteboskolan.
Målet är att bygga nätverk mellan pingstrelaterade teologistudenter på olika institutioner och mellan dessa studenter och pingströrelsen.
På programmet står, föreläsningar, samtal, gemenskap och inventering av möjligheter och svårigheter.
Ansvarig för träffen, som avslutas vid 17-tiden i morgon, är nye rektorn för PTS, Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium, Ulrik Josefsson.