Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Toyotan framme på Lemera-sjukhuset

Målet är nått för de fyra svenska killar som i februari påbörjade sin äventyrsresa med bil från Stockholm till DR Kongo. En stor välkomstkommitté fanns på plats vid Lemerasjukhuset för att tacka för den Toyota Hilux, skänkt av tidningen Teknikens Värld, som de överlämnade.

Nu är Toyotan från Teknikens Värld överlämnad till sjukhuset i Lemera i DR Kongo. Men först hölls en lång ceremoni i Lemerakyrkan med sång- och tacktal.