Anne Collén. Foto: Ulrika Ramstrand

Anne Collén. Foto: Ulrika Ramstrand

Tillsammans och PHV blir Pingst omsorg

Pingst Omsorg blir från och med nyår det nya samlingsnamnet på all den verksamhet som hitintills rymts i Tillsammansprojektet och PHV. Det vill säga frågor kring relationer av alla de slag, psykisk ohälsa, Trygg församlingutbildningar, tillgänglighetsfrågor och läger för funktionsnedsatta och deras familjer. Samordnare och ansvarig för det nya verksamhetsområdet är Anne Collén.

Anne Collén har arbetat med Tillsammansprojektet i några år nu och på hennes bord finns också frågor kring psykisk ohälsa, våld i nära relationer och arbetet med Trygg församling (kurser om att förebygga övergrepp).
– Min uppgift är framför allt att vara en kontakt och kunskapsförmedlare, säger hon.
Ungefär hälften av hennes arbetstid på 80 procent kommer hon framöver att ägna åt frågor kring funktionsnedsättningar. Till exempel att fortsätta planera och organisera de två årliga sommarlägren för barn och ungdomar med olika funktionshinder och deras familjer.
– De här lägren är så viktiga, inte minst för familjemedlemmarna, en möjlighet att kunna dela med sig av sina erfarenheter med andra föräldrar.
Kanske är det Annes egen erfarenhet av att vara mamma till en dotter med särskilda behov, eller hennes allmänna intresse för människor som kämpar med sin vardag och sina relationer, som gör att hon utstrålar ett sådant brinnande intresse för allt som ryms inom begreppet Omsorg.
– Det gäller att ha både öppna ögon och hjärtan, säger hon.
Hon vill ta tillgänglighetsfrågorna ett snäpp till och menar att det handlar om så mycket mer än rullstolsramper och hissar.
– Ser vi dem med funktionsnedsättningar? Hur kan vi ha en verksamhet som inkluderar även dem?
– Alla människor har något att bidra med. Det är ett sätt att tänka, som jag skulle vilja se mer av. I grunden handlar det om människovärde och människosyn.