Tidningen Fokus om Hill Song Stockholm

Tidningen Fokus skriver i sitt senaste nummer att sekulariseringen i Sverige har avstannat och att de unga går i bräschen för religionen. Exemplet på detta tar man från församlingen Hill Song i Stockholm. En församling som hör till Pingströrelsen.

Tidningen har besökt ett av församlingens möten, som hålls på Nalenpalatset tre gånger varje söndag. Nästan 1 000 personer med en medelålder runt 25 år brukar vara på plats. Och väldigt många kommer från en helt sekulär bakgrund.
Ä?Uppenbarligen fyller vi ett behov. Vi tror på och försöker presentera en gud som är för människor och som vill hjälpa oss, inte en gud som är arg och försöker peka på våra fel. Vi vill vara en kyrka som alla är välkomna till. Varje söndag är det männi¬skor som väljer att påbörja en egen relation med Gud, säger församlingens pastor Andreas Nielsen till tidningen.
Forskare kommenterar fenomenet i artikeln som går att läsa i sin helhet på den här länken:
http://www.fokus.se/2012/02/ateruppstandelsen/