Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
Bilden är tagen i Bolivia, där Testa Mission genom åren haft flera team på plats.

Bilden är tagen i Bolivia, där Testa Mission genom åren haft flera team på plats.

Testa Mission firar 10 år

Nu i helgen firar Testa Mission sitt tioårsjubileum i Uppsala pingstkyrka.

Lördagen är fylld med program mellan 10 och 20, dit alla som varit elever och medarbetare i Testa Missions missionskurs har inbjudits. Sammanlagt handlar det om omkring 200 personer, varav ett 50-tal tackat ja till att komma.
På söndag deltar Testa Mission i och medverkar i den offentliga gudstjänsten i Pingst Uppsala. David Johansson kommer att predika.