Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Teologiska utbildningar slås samman

Ulrik Josefsson och Niklas Holmefur förklarar varför i debattartikel.

De teologiska utbildningarna Akademi för ledarskap och teologi, ALT, och Örebro teologiska högskola, ÖTH, planeras att slås samman, som tidigare har rapporterats i Pingst.se. I en debattartikel i tidningen Dagen förklarar utbildningsledarna Ulrik Josefsson och Niklas Holmefur vad syftet bakom förändringen är. Det handlar om att bygga stabilt och långsiktigt, hitta vägar för ny utveckling, öka internationaliseringen och fördjupa de sociala insatserna, menar artikelförfattarna.

Beslut om sammanslagningen tas på de ägande samfundens respektive rådslag och kongresser i maj. Samfunden föreslås bilda en ideell förening med namnet Akademi för ledarskap och teologi, vilken även kommer att ansvara för att driva ÖTH.

Läs hela debattartikeln på Dagens hemsida.