Temakväll om Israel

I kväll inbjuder Smyrnakyrkan i Göteborg till temakväll om Israel. Teologie doktor Göran Larsson och Rabbinen och överläkaren Peter Borenstein medverkar.

Teamkvällen inleds klockan 19.00 och kvällens värdar är pastorerna Urban Ringbäck och Tomas Sjödin. Smyrna Brass medverkar med musik.
Under våren inbjuder Smyrnaförsamlingen till ytterligare temakvällar. Den 22 februari är ämnet ”När vägen är målet” och då handlar det om pilgrimsvandringar. Den 29 februari är temat ”Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra?” och består av ett samtal mellan Per Arne Dahl och Tomas Sjödin.
Den 4 april är det dags för Marcus Birro och Tomas Sjödin att föra ett samtal om kärlek, föräldraskap och tröst på temat ”Du lämnar mig aldrig. Min tid här nere är bara en paus”.
Vid de två senare kvällarna tas en entréavgift på 50 kronor.