Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Temadag om svenskamerikanska pingstkontakter

I dag anordnar IPS, Institutet för Pentekostala Studier, och ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, en dag på Örebro teologiska Högskola kring utbytet mellan svensk och amerikansk pingströrelse.

Dagen, som är öppen för alla intresserade, och håll på Örebro Teologiska Högskola, inleds med att professor emeritus Jan-Åke Alvarsson kommer att tala över ämnet ”Förgrundsgestalter i utbytet mellan den svneska och den svenskamerikanska pingstväckelsen”.
Därefter kommer fil mag Nils Malmström att föreläsa om pastor Joseph Mattsson-Bozé, som rörde sig i skärningspunkten mellan amerikansk och svensk pingströrelse.
Efter lunch kommer docent Torbjörn Aronsson att tala om ”När svenskamerikanska affärsmän sponsrade kristna hippies”.
Dagen avslutas av journalist Ivar Lundgren på ämnet ”Kathryn Kuhlman: helandeförkunnaren som fyllde idrottshallar och kvällstidningar”.