Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Syrianska kyrkans ärkebiskop till Pingstkyrkan, Södertälje

I dag får Pingstkyrkan i Södertälje besök av Benjamin Atas, ärkebiskop och överhuvud för Syrianska kyrkan i Sverige.

Atas är patriarken av Damaskus ställföreträdare i Sverige och kommer tillsammans med pingstförsamlingens föreståndare Sten-Gunnar Hedin att leda och predika i gudstjänsten.