Symposium om svensk pingstmission

Svensk pingstmission i ett internationellt perspektiv är ämnet för ett heldagssymposium i Uppsala lördagen den 28 mars. Seminariet hålls dagen efter David Bundy disputerar vid Uppsala universitet med en avhandling om svensk och skandinavisk pingstmission.

Symposiet arrangeras av IPS, Institutet för Pentekostala studier, tillsammans med teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, SIM, Svenska institutet för missionsforskning, och PMU Interlife.
Under symposiet kommer Ove Gustafsson, direktor för SIM att medverka, liksom Lars Anderås, verksamhetsansvarig för Pingst internationellt, Allan Andersson, teologiprofessor vid Birminghams universitet, Donald Dayton, teologiprofessor från Illinois i USA, Jan Åke Alvarsson, rektor på PTS och direktor för IPS, Gunilla Nyberg-Oskarsson, teologie doktor med inriktning på missiologi och David Bundy, som den 27 mars disputerar i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, verksam som bibliotekarie vid Fuller Theological Seminary i Pasadena, USA.
Symposiet hålls på engelska, är gratis och kräver ingen föranmälan och kommer att hållas i Rum 118 på Linnégatan 1 i Uppsala. Om denna lokal skulle bli för liten flyttas symposiet till Pingstkyrkan i Uppsala.
Ämnena under dagen är Pentecostalism and World Mission (pentekostalism och världsmission), Swedish Pentecostalism in the World – Characteristics and Some Analytical Points (svensk pentekostalism i världen – karakteristik och några analyser), Swedish Contributions to Pentecostalism in Latin America (svenska bidrag till pentekostalismen i Latinamerika, Swedish Pentecostal Mission in Burundi and Ethiopia Ä a Comparison Between Two Different Missionary Enterprises (svensk pingstmission i Burundi och Etiopien Ä en jämförelse mellan två olika missionsinsatser) och The Significance of Swedish Pentecostalism in a Global Context Ä A Summary (det kännetecknande för svensk pentekostalistm i ett globalt perspektiv Ä en sammanfattning).
Symposiet inleds med kaffe klockan 10.30 och kommer att avslutas vid fyratiden på eftermiddagen.