Styrelseveteran avtackad

Nu i helgen lämnade 88-årige Henning Ohlsson uppdraget som medlem i styrelsen i Filadelfiaförsamlingen i Högsbo efter 59 år och blev högtidligen avtackad.

Ä Jag gick med i församlingen 1938 och valdes in i styrelsen 13 år senare. Under flera år jag ordförande och har även varit vice ordförande under senare år. Det var speciellt mycket arbete under en del perioder, då vi inte hade någon egen pastor. Efter alla dessa år har jag många ljusa minnen från styrelsen, berättar Henning Ohlsson för tidningen Barometern.
Kontakten med Filadelfia släpper han dock inte, han blir kvar som vanlig medlem.
Ä Sedan några år är min brorson Per-Eric Olsson ordförande. I drygt två år har pastor Kristina Johansson varit verksam i församlingen och hon tycks hinna med hur mycket som helst. Jag tycker att det ser ljust ut inför framtiden.
Filadelfiaförsamlingen i Högsby har 118 medlemmar.