Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Strategiska samtal om musik och teologi

Den 5 juni hålls det första strategiska framtidssamtalet om teologi, musik och församlingskultur i Pingströrelsen. Mötet ska sedan följas upp i oktober, då en handlingsplan ska slås fast och sedan presenteras på nästa års pastorskonferens, MÖT2014 och som en del i Pingst Ledarutveckling.

I ett inbjudningsbrev till samtalet, där ett femtontal personer beräknas delta står bland annat så här:
”Vi tror att vårt uppdrag att berätta den fantastiska berättelsen om Jesus, skapandet av goda församlingsmiljöer präglade av Guds Rike, kan utvecklas ännu mer. Vi tror att församlingskulturen bärs och utvecklas av harmonin mellan människor, förkunnelsen, sång, musik, dans och skapande i våra gudstjänster.”
De strategiska samtalen är tänkta att mynna ut i konkreta redskap, anställningar, utbildningar, projekt och satsningar som på olika sätt kan lyfta pingstförsamlingarnas förmåga att presentera evangelium.
Inbjudningsbrevet är undertecknat av Pelle Hörnmark, Urban Ringbäck, Sören Runsteen, Bo Göran Leckström och Ingrid Svanell.