Strategiska samtal om församlingsplantering

I dag inleds en dygnslång samling med strategiska samtal omkring församlingsplanteringsarbetet inom svensk pingströrelse. Arrangör är Pingst – fria församlingar i samverkan och samlingen hålls på Pingsthuset i Flemingsberg söder om Stockholm.

Under hösten har församlingsplanteringsfrågor behandlats i flera olika forum och som underlag för dagens samtal finns ett förslag på riktlinjer för församlingsplanterare, moderförsamlingar och stödförsamlingar, som Pingsts församlingsplanteringsgrupp arbetat fram.
Inbjudan till samlingen har gått ut till församlingsplanterare och pastorer från församlingar som har tankar på att bli moder- eller stödförsamling i framtida församlingsplanteringar inom Pingst.
I vår inbjuder Pingst också till sju regionala lördagssamlingar, med tillväxtfrågor i fokus. Till de samlingarna är alla ledare i pingstförsamlingarna inbjudna.