Stort intresse för samtalsdagar om dop och medlemskap

I morgon hålls den tredje och sista regionala samtalsdagen om frågor kring dop och medlemskap. Cirka 700 församlingsledare från 150 församlingar kommer då att ha deltagit i samtalen.

Samtalsdagarna arrangeras av Pingst och har tillkommit efter den debatt som uppstod då det blev känt att Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och Smyrnaförsamlingen i Göteborg befinner sig i en stadgeändringsprocess, som kan leda till att odöpta personer kan bli medlemmar.
Frågan var uppe på Pingst Pastor-konferensen i början av året och följs nu alltså upp i de här regionala samtalsdagarna.
Efter flera samtal, bland annat med olika samfund och även med internationella pingströrelser, konstaterade man 2010 att behoven inte var desamma över allt. En del församlingar var på väg att förändra sin definition av medlemskap, medan andra var nöjda med hur det var.
Sedan dess har en grupp bestående av sju församlingar fortsatt samtalen för att försöka hjälpa varandra i hur man ska tänka i frågan: Vad som är grund för medlemskap i en svensk pingstförsamling.
Och det är det de regionala samtalsdagarna också fokuserat på.