Stort intresse för integrationskonferenser

Närmare 600 personer deltog i integrationskonferenserna, som höll i lördags i Botkyrka, Jönköping och Örnsköldsvik. Temat var "Hela världen här nu, steget vidare".

Inledningsvis var de tre konferenserna hopkopplade via länk.
I konferenserna deltog både nya och gamla svenskar och församlingsaktiva, som på olika sätt arbetar med integrationsarbete, som exempelvis språkkaféer och konvertitärenden.
Den 1 februari 2020 kommer nästa års integrationskonferenser att hållas.