Anmälan till höstens Pingst Ledare är öppen

Stor ökning av kyrkoavgiftsmedgivanden till Pingst

I år har Pingst fått in drygt 600 nya kyrkoavgiftsmedgivanden, vilket är en stor ökning jämfört med tidigare år.

-Det har blivit möjligt tack vare de extra satsningar som vi tillsammans som församlingar har gjort under hösten och även det engagemang vi mött under Nyhemsveckan och Lapplandsveckan, säger Sandra Lagestrå, som under några månader haft uppdraget att informera om möjligheten att låta kyrkoavgiften gå till Pingst.

Räknat utifrån en genomsnittlig kyrkoavgift innebär ökningen av kyrkoavgiftsmedgivanden att Pingst från och med 2018 kommer att få in 1,6 miljoner kronor ytterligare. Större delen av den summan går till lokala församlingar och övrigt går till bland annat församlingsplantering, församlingscoacher, stöd, kommunikation och pastorsutbildning.

-Välkomna alla nya kyrkoavgiftsgivare! säger Pingsts direktor Madeleine Hansson.
Fotnot: 31 oktober är slutdatum för inlämnande av medgivandeblanketter för kommande år. Läs mer om kyrkoavgift och hämta blanketter här: