Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Studenter vid Lanka Bible College. Till följd av coronapandemin har många svårt att betala sina kursavgifter. Foto: Lanka Bible College

Stöd till systerkyrkor i världen

Systersamfund i Grekland, Sri Lanka och Tanzania får 500 000 kronor av Pingst. Detta är det första bidrag som betalas ut ur den stödfond som upprättats med anledning av Covid-19.

Utbrottet av Covid-19 har slagit hårt mot systersamfund i världen. Pingstförsamlingar i Grekland, en kristen högskola i Sri Lanka och bibelskolor i Tanzania får tillsammans motta 500 000 kronor ur Pingsts stödfond. 

I Grekland riskerar systerförsamlingar att förlora sina byggnader på grund av ekonomiska problem.  Den teologiska högskolan Lanka Bible College har drabbats ekonomiskt genom att elever inte haft råd att betala in sina studieavgifter. Skolan startades av missionärer och har ett samarbete med Filadelfiaförsamlingen, Öckerö. Bidraget som går till pingströrelsen i Tanzania omfattar också stöd till bibelskolor som kämpar med liknande problem som i Sri Lanka.