Stipendium till teolog och bibellärare i Umeå

David Willgren, teolog och bibellärare, verksam inom Akademi för ledarskap och teologi, ALT, tilldelas Samuel Halldorfs stipendium 2017. Stipendiet är på 10 000 kronor.

Stiftelsen för förkovran i Bibelns böcker till pastor Samuel Halldorfs minne på Bjärka-Säby, har beslutat att tilldela sitt sjunde stipendium till teologen och bibelläraren David Willgren från Umeå.  David tillhör pingstförsamlingen i Umeå.
David Willgren, som är född 1983 är teolog och bibellärare med huvudsaklig inriktning på Gamla testamentet. Han tilldelas stipendiet för att han ”på ett inspirerande och förebildligt sätt ha förenat akademiska studier inom teologi och bibelundervisning i församlingslivet med syftet att motivera och vägleda till ett fördjupat bruk av Bibeln”.
David Willgren genomgick en tvåårig utbildning på Institutet för Tro och Musik i Jönköping innan han inledde fyra års studier vid Örebro Teologiska Högskola. Han antogs därefter som doktorand i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet, där han våren 2016 disputerade på en avhandling om Psaltaren, Like a Garden of Flowers: A Study of the Formation of the ‘Book’ of Psalms.
I motiveringen till stipendiet heter det bland annat: ”Genom sina studier av i synnerhet Psaltaren har han lyft fram den bibliska lyriken som en tidlös källa till bön, lovsång och lärjungaskap. Hans förhållningssätt i det offentliga samtalet har visat på ett sätt att läsa och förstå Bibeln, som präglas av förtroende för Guds tilltal i de heliga texterna och på samma gång öppenhet för hur samtida forskning och bibelvetenskap kan berika kyrkans liv.”
Stipendiet kommer att delas ut i samband med pingsthelgens ekumeniska konferens på Nya Slottet Bjärka-Säby den 4 juni.

FAKTA/ Stiftelsen till pastor Samuel Halldorfs minne för förkovran i Bibelns böcker:

  • Stiftelsen har sin bakgrund i Samuel Halldorfs initiativ till grundandet av Bibel- och träningsskolan på Bjärka-Säby 1982.
  • Samuel Halldorf, som avled i mars 2009, var Sionförsamlingens föreståndare åren 1978-1990, och spelade en avgörande roll vid Pingstkyrkans övertagande och upprustning av Nya Slottet. ‘
  • Grundandet av bibelskolan, som 2014 fick sin förlängning i Nikodemosinstitutet i Linköping, var ett uttryck för den stora betydelse Samuel Halldorf under hela sin livsgärning tillmätte förkovran i Bibeln.
  • Stiftelsen vill genom stipendier uppmuntra framför allt unga människor som visat påtagliga ambitioner att förkovra sig i studiet av Bibeln, men också bidra till utvecklingen av verksamhet på Nya Slottet som syftar till kvalificerad teologisk bildning.
  • Tidigare stipendiater är följande personer: Eleonore Gustafsson (2010), Carl-Magnus Carlstein (2011), Bibelskolan på Nya Slottet (2012), Robin Johansson (2013), Robert Eriksson (2014), Tobias Hadin och Christoffer Lignell (2015).