Starkt insamlingsår för PMU

Insamlingsåret 2010 överträffade förväntningarna för PMU. Totalt samlades drygt 30 miljoner kronor in, vilket är sex miljoner mer än det mål som satts upp. Second hand-butikerna bidrog med närmare 9,7 miljoner kronor.

Ä Vi är väldigt glada över resultatet. De stora katastroferna i Haiti och Pakistan har givetvis påverkat det, men också ett starkt engagemang från församlingar, second hand-butiker och enskilda givare. Deras bidrag betyder mycket i arbetet för att förbättra människors livssituation, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef.
Genom pengarna kan barn och vuxna till exempel lära sig läsa och skriva. De får också tillgång till rent vatten och hälso- och sjukvård.
PMU har arbetat aktivt med kampanjer och andra satsningar för att värva nya gåvogivare, där konkreta insamlingsändamål lyfts fram. Förra året kunde man exempelvis motverka torka och fattigdom genom att plantera ett träd i Tanzania. I kampanjen Barnens rätt Ä vårt ansvar, samlades pengar in till skolor i Sudan. Insamlingsmålet var 2,5 miljoner kronor och hittills har 2,9 miljoner kommit in.
Samarbetet med second hand-butikerna har också stärkts.
Ä De strategiska vägval vi gjort märks tydligt på vårt insamlingsresultat, säger Niclas Lindgren, direktor. Inte minst har vår rejäla satsning på second hand-butikerna gett ett tydligt utslag, trots att flera av dem ännu bara är i uppstartsfasen.
Totalt samlades närmare 9,7 miljoner kronor in genom second hand i fjol, att jämföra med drygt 7,8 miljoner året före. Enskilda personer och församlingar bidrog med 9,7 respektive 7,6 miljoner kronor. Genom testamenten kom 1,6 miljoner kronor in.