Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

SST söker ny generalsekreterare

Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, söker en ny generalsekreterare efter Jan-Erik Levy, som går i pension i början av nästa år. SST förmedlar varje år drygt 50 miljoner kronor i statsbidrag till ett 40-tal trossamfund, däribland Pingst – fria församlingar i samverkan.

Det övergripande syftet med statens stöd till trossamfund inom olika religioner är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva långsiktig religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.
Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som är berättigade till statligt stöd. För att få del av bidraget krävs att samfundet har en viss storlek, är stabilt och har egen livskraft.
SST-kansliet består av fem personer (3,7 tjänster) inklusive generalsekreteraren.
Generalsekretaren ansvarar för och leder kansliets arbete gentemot såväl trossamfunden som statliga departement och media. I arbetsuppgifterna ingår också att vara myndighetens ansikte utåt, personalledning, samt ansvar för budget och förvaltning.