Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Sport for Life blir en del av Pingst ung

Nu är det första steget taget! Idrottsorganisationen Sport for Life (SFL) går in i Pingst ung och blir ett av Pingströrelsens verktyg för evangelisation – sportmission. Både namnet SFL och större delen av dess verksamhet kommer bestå men med en tydligare församlingsförankring.

På årsmötet den 24 mars beslutade SFL att man skulle upphöra som juridisk person för att gå in i Pingst ung. Ett konstituerande möte kommer hållas senare i höst. Under denna mellanperiod kommer Edward Sköllerfalk och PeO Larsson gå med i nuvarande styrelsen för SFL som kommer arbeta med den framtida organisationen.
Nuvarande styrelsen för SFL med Helen Jaktlund som ordförande kommer sedan bli en styrgrupp för SFL och Pingst ungs styrelse den juridiska personen.
Genom detta hoppas båda parter att man ska kunna erbjuda församlingarna runt om i landet ett bra verktyg att kunna nå nya barn och ungdomar med. Många lokalavdelningar kommer att startas där det redan finns ett innebandygäng, fotbollsgäng etcetera, men även kunna erbjuda läger och kaplansutbildningar med mera.
Nuvarande direktor för SFL, Andréas Andersson, och Pingst ungs sportansvarige Johan Ljung kommer att börja arbeta tillsammans med att ta tag i många praktiska och visionära utmaningar. Båda tror att det kommer bli jättebra.