Sport for Life blir egen organisation

Under Pingst ungs årsstämma, som hölls parallellt med Rådslaget togs ett inriktningsbeslut om att knoppa av verksamheten inom Sport for Life till en egen ungdomsorganisation.

I och med årets Nyhemsvecka, så kommer Sport for Life att bilda en egen juridisk ungdomsorganisation, men fortsätta att leva nära Pingst ung.

”Vi tror att detta kommer hjälpa Sport for Life att växa sig ännu starkare i sitt arbete med kyrka och idrott. Framtiden är ljus”, står det att läsa på Pingst ungs Facebook-sida apropå beslutet.