Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

SOS Church satsar på Malmö

Församlingen SOS Church Stockholm satsar nu på att plantera en församling i Malmö.

Flera familjer från församlingen har flyttat till Malmö eller är på väg att göra det för att jobba med den nya planteringen.
Till att börja med kommer man att samlas i hem. I oktober kommer församlingsledningen från Stockholm att åka till Malmö och anordna en så kallad Vision casting, en öppen kväll för alla intresserade där man berättar om tankarna bakom den nya planteringen.
Församlingen i Stockholm har en mycket multikulturell prägel och flera av dem som nu flyttar till Malmö från församlingen har också en internationell bakgrund. Inte minst utifrån det tror man att den nya församlingsbildningen ska passa väl in i Malmö, som präglas av att samla människor från många olika delar av världen.
Fotnot: SOS Church är en del av Pingst – fria församlingar i samverkan