Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Social regionkonferens i Skellefteå

Pingst Socialt inbjuder till regionkonferens i Pingstkyrkan i Skellefteå lördagen den 28 september. Målgruppen är personer i norra Sverige som redan är socialt engagerade och dem som önskar att bli det.

Under konferensdagen kommer goda exempel från olika församlingar att presenteras. Dagen är också tänkt som ett tillfälle till nätverksbyggande och inhämtning av ny kunskap.
En lång rad olika ämnen kommer att belysas under dagen, exempelvis LP-perspektivet och beroendefrågor, barnstödsarbete, second hand-verksamhet, inkludering, socialt företagande, familjehemsrollen.
För mer information och anmälan se http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=335