Missa inte anmälan till årets gemenskapsvecka på Furuboda!

Snart stänger anmälan till Sänd

Missionskonferensen Sänd hålls i år i Uppsala, lördagen den 17 mars. Sista anmälningsdag är 9 mars.

Den nationella missionkonferensen inom Pingst hålls varje år och berör viktiga frågor för både församlingar och organisationer. Konferensen är också en mötesplats för församlingar, individer och organisationer som vill utveckla det gemensamma missionsuppdraget.
Under årets missionskonferens kommer det som sker i de olika regionråden och lokala församlingarna att speglas utifrån fyra tematiska spår:
1. Minst nådda
2. Mest utsatta
3. Missionärer från Sverige
4. Relationerna i världen
Konferensen har en bred inriktning och välkomnar enskilda personer som är intresserade av mission, såväl som missionsledningar, församlingsledare, missionärer, pastorer och söndagsskollärare.

Fotnot: Anmälan till konferensen görs här: