Snart motionsdags för Rådslaget

Årets Rådslag hålls den 8 – 9 maj i Filadelfiakyrkan i Stockholm. De församlingar, som önskar lämna in motioner, behöver göra det senast 13 mars.

Enligt stadgarna ska motioner vara inlämnade senast åtta veckor före Rådslaget. Senast sex veckor före Rådslaget skickas inbjudan och valberedningens förslag ut till församlingarna.