Erwin McManus från Los Angeles och Mika Yrjola från Helsingfors är årets internationella talare på Pingst Pastor.

Erwin McManus från Los Angeles och Mika Yrjola från Helsingfors är årets internationella talare på Pingst Pastor.

Snart dags för Pingst Pastor

Konferensen för pingstpastorer närmar sig. Den hålls 9 – 11 januari, och liksom tidigare på hotell Clarion Sign i centrala Stockholm. De tre konferensdagarna har var sitt tema; Ledarskapet, Utmaningarna och Uppdraget. Årets internationella gäster är Erwin McManus från Los Angeles och Mika Yrjola från Helsingfors.

Den första dagen innehåller förutom ett inledningsmöte, där Lasse Svensson från Equmeniakyrkan kommer att finnas med och ge en hälsning, också release för den nya boken Kallad Bekräftad Överlåten. Tre av författarna, Marcus Ardenfors, Roland Stahre och Elloise Nordkvist, kommer att hålla var sin miniföreläsning i samband med den.
På eftermiddagen kan deltagarna välja mellan tre olika seminarier; Att leda sig själv/Hälsosam livsstil och stresshantering, Att leda församlingen som människa/Att träna och tillsätta volontärer och ledare samt Relationsbyggande i samhället/Pastorn och det offentliga rummet.
Konferensens andra dag inleds med bibelstudium Urban Ringbäck på temat ”Att nå samhället med evangeliet”. Pingsts framtidsbild och utmaningar i tiden kommer sedan upp till behandling. Maria Bard, Hans Wikström och Andreas Svedman medverkar i den samlingen, som avslutas med bön inför framtiden.
På eftermiddagen står tillväxtutmaningarna i Sverige på programmet. Ola Olofsson och Nicklas Mörling håller i den samlingen. Därefter följer tid i de olika processgrupperna.
På kvällen predikar Mika Yrjola, som förutom att leda den finska pingströrelsen också är pastor i Saalem i Helsingfors.
Konferensens sista dag har fokus på uppdraget och den inleds med ett samtal mellan Erwin McManus och Andreas Nielsen följt av undervisning av McManus och sedan ett storseminarium med honom.
Lovsången under dagarna leds av Samuel Hector med team.