Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Snart dags för extra Rådslag

Lördagen den 18 oktober hålls ett extra Rådslag för Pingst – fria församlingar i samverkan. Anmälan till detta ska göras senast 10 oktober.

På det extra Rådslaget, som hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm, mellan 10 och 13 den 18 oktober, kommer det att föras ett ideologiskt samtal omkring hur Pingsts gemensamma resurser/kapital bör användas.
Dessutom ska ett formellt beslut om stadgeändring gällande föreningens säte tas.
Ett par veckor före Rådslaget kommer församlingarna att få samtals- och beslutsunderlag.

Fotnot: Anmälan och mer information finns här: http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=401