Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Snart dags för Älska Norrland

I slutet av månaden är det dags för Norrlands pingstpastorer och församlingsledare att träffas till arbetskonferensen Älska Norrland 2015.

På programmet står strategiska samtal om Guds rike. I år lyfts frågor om mission, församlingsplantering och konferenserna Unite och Lappis upp till samtal och bearbetning.
Konferensen hålls på Aggön,en lägergård vid havet strax norr om Örnsköldsvik, som ägs av pingstförsamlingen där.
Konferensen inleds den 25 augusti på förmiddagen och avslutas med lunch den 27 augusti.
I ledningsgruppen för konferensen ingår Jörgen Fahlstedt, Lycksele, Roland Pettersson, Skellefteå, Lennart Holmner, Umeå, David Sundström, Luleå, Malte Holmkvist, Boden, Tommy Sandkvist, Sundsvall, och Stefan Beimark, Örnsköldsvik.
Den som vill delta i konferensen ska anmäla sig senast den 15 augusti. För mer information om konferensen och anmälan se www.pingst-ovik.se