Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Smyrna-samling om Framtidens kyrka

I kväll möts Smyrnaförsamlingen i Göteborg till en församlingskväll kring Framtidens Kyrka.

På programmet står samtal om församlingens framtida roll i Göteborg och hur det kan påverka framtidens byggnation i Frihamnen.
Kvällen knyter an de två samtalskvällar som församlingen inbjöd till under våren, men riktar sig till alla i församlingen.