Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Smyrna i Göteborg köper kyrka på Hisingen

Smyrnaförsamlingen i Göteborg har köpt en metodistkyrka på Hisingen. Lokalerna ska bland annat användas till att hjälpa ungdomar som riskerar att börja missbruka droger.

Kyrkan, som församlingen köper är en 100 år gammal metodistkyrka, Sankt Matteus.
Den församling som nu firar gudstjänst där kommer att få fortsätta använda lokalerna på söndagarna, men slipper fastighetsskötseln.
Köpet ger Smyrna större lokaler till ungdomsarbetet, som inte bedrivs på just söndagar. Exakt vilken typ av verksamhet det kommer att handla om är i dagsläget inte klart, mer än att det kommer att handla om det drogförebyggande arbetet Dream Center Göteborg, som sker i samarbete mellan pingstförsamlingarna och LP Väst.
Ä Kyrkan på Hisingen ligger nära de mest utsatta områdena i Göteborg med mycket gängkriminalitet och annat man hör om på nyheterna. Där behöver vi vara, säger Urban Ringbäck, Smyrnaförsamlingens föreståndare, till tidningen Dagen.