Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Småförsamling i fokus i Gränna

Nu i helgen anordnar pingstförsamlingen i Gränna en öppen helg, där man kommer att dela med sig av den förnyelseprocess man stått i under de tio senaste åren. Helgen vänder sig framför allt till dem som har ett hjärta för att plantera och förnya församlingen i en mindre tätort.

En fjärdedel av Sveriges befolkning bor i en tätort med färre än 10 000 invånare. Att leda en församling på en sådan plats skiljer sig en hel del från församlingslivet i storstaden, eftersom det finns en naturlig begränsning i resurserna på den mindre orten.
I höst är det tio år sedan en förnyelseprocess inleddes i församlingen, vilken gett ny luft under vingarna till en äldre, etablerad församling.
En del av programmet under helgen kommer att äga rum i Pingstkyrkan och annat på Kulturgården i Gränna. Det blir möjligheter att lyssna till berättelser från scenen, men också att samtala i mindre grupper.
Medverkande talare under helgen är Niklas och Patricia Hallman, Marina Andersson och Lena Andersson från Gränna, samt Anethe Carlsson, Värmdö, och Bernard och Naca Mikulic, verksamma i Capjlina.