Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
FOTO: LIGHTSTOCK

FOTO: LIGHTSTOCK

SKR uppmanar till bön för Sverige

Sveriges kyrkor och församlingar uppmanas att be för den politiska situationen. Styrelsen för Sveriges kristna råd, som sammanträder idag, konstaterar att det finns anledning att glädjas åt den demokratiska delaktigheten i landet och ett högt valdeltagande, men ser samtidigt en stor osäkerhet i en krävande situation.

Styrelsen konstaterar att landet av allt att döma står inför ett parlamentariskt dödläge. Där det verkar dött, letar kristna efter liv som spirar, det liv som spränger nya vägar. Styrelsen menar att det behövs nytänkande bortom invanda politiska mönster, både för kortsiktiga och långsiktiga utmaningar: för den sociala sammanhållningen i vårt land liksom för den allt överskuggande klimatkrisen. Sverige behöver en modig strävan efter det gemensamma bästa, säger man och lyfter bönen som ett sätt att hålla samman som medmänniskor när annat vill splittra oss.
Styrelsen uppmanar kristna att bedja både enskilt och gemensamt på gudstjänster söndagen den 16 september och fram till dess att regeringssituationen är löst.
”Låt oss be om ödmjukhet, vishet, kärlek och frid för folkvalda politiker inför kommande samtal och förhandlingar”, skriver de i ett uttalande.

En särskild bön att be efter valet har också formulerats:
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet.
Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.
Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.
I Jesu namn.
Amen.
Bakom uppmaningen står följande kyrkoledare:
Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Joseph Godram, präst, Koptiska kyrkan
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Misha Jaksic, ortodox samordnare
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska frikyrkan
Gabor Sebestyen, kyrkorådsordförande, Ungersk protestantiska samfundet i Sverige
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS
Bobby Sjölander, missionsföreståndare, Adventistsamfundet
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd