Anmälan till Pingst Ledare har öppnat
Sveriges kristna råd besökte idag justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Från vänster: Karin Wiborn, Antje Jackelén, Morgan Johansson, Daniel Alm och Jean Mansour. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet.

Sveriges kristna råd besökte idag justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Från vänster: Karin Wiborn, Antje Jackelén, Morgan Johansson, Daniel Alm och Jean Mansour. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet.

SKR-möte med justitie- och migrationsministern

Idag mötte presidiet för Sveriges kristna råd justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för ett samtal om konvertiter, migrationslagstiftning och häktningstider.

På plats hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) fanns ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, arkimandrit Jean Mansour, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia, generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd. Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, kunde inte närvara på grund av utlandsresa, vilket även gällde ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan.
Antje Jackelén talade om migration och förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Ärkebiskopen lyfte de negativa konsekvenser som tidsbegränsade uppehållstillstånd medför för individ och samhälle utifrån SKR:s remissvar från den 18 mars.
– Det var positivt att ministern lovade fortsatt dialog med Migrationsverket i konvertitfrågan, bland annat om behov av utbildning och fortbildning av handläggare, samt krav på återrapportering från myndighetens sida, säger Antje Jackelén.
Daniel Alm tog upp frågan om konvertiter i asylprocessen och påpekade att Migrationsverkets behandling av konvertiter i asylprocessen behöver förändras. Han pekade på systematiska brister inom tre områden: konversion, bedömning och skyddsbehov, i enlighet med den debattartikel som kyrkoledarna skrev i Dagens nyheter i december. Daniel Alm tog också upp ett konkret exempel med en person som konverterat men där myndigheten inte accepterat berättelsen. Även frikyrkornas konvertitutredning överlämnades till statsrådet.
– Vi framförde vår tacksamhet över att Sverige är ett land som man flyr till och att vi som kyrkor upplevt mycket integrationsglädje de senaste åren, säger Daniel Alm, och fortsätter:
– Vi var överens om att uppföljning bör ske i de frågor som vi lyfte fram, och ministern välkomnade en fortsatt dialog.
Karin Wiborn tog upp frågan med regeringen om Sveriges långa häktningstider. Sverige kristna råd har Kriminalvården satt utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. I likhet med flera internationella organisationer reagerar kyrkorna mot systematiska förlängningar av häktningstider där många sitter med restriktioner under extremt lång tid.
Under juni ska SKR:s presidium träffa kulturminister Amanda Lind och utrikesminister Margot Wallström.